Klíč ke světu zábavy a poznání
zveřejněno 20. 12. 2023

Hasičský pětiboj

V sobotu 10. 2. 2024 nás v DDM Klíč čeká Hasičský pětiboj.

Začátek od 9:00 v DDM Klíč. 

Startovné: 100,- za družstvo.

Kategorie: přípravka 3-5 let, mladší 6 -10 let, starší 11 – 15 let

Disciplíny:

1, orientace v přírodě (turistické a topografické značky, stopy, stromy, rostliny)

2, požární ochrana (rizika v domácnosti, značky technických prostředků)

3, základy první pomoci

4, uzlování

5, hadicová štafeta

Disciplíny 1 - 4 vycházejí z pravidel ZHVB

S sebou: svačinu, pití, přezůvky

Důležité informace: Je nutné nahlásit počet družstev předem na e-mail mervartova.karolina@seznam.cz a to nejpozději do 6.2.2024.