Klíč ke světu zábavy a poznání
zveřejněno 22. 6. 2023

Sobotní keramika

Chcete si zkusit vyrobit něco z keramiky? Chcete zažít příjemné dopoledne? Přijďte mezi nás na kroužek Sobotní keramika, kerý se koná 1 x měsíčně.

Zde jsou termíny pro rok 2023:

9. 9.

7. 10.

11. 11. 

9. 12.

Těšíme se na Vás!


Cena: 3500 Kč/rok

600 Kč/ dospělí, 300 Kč/ dítě - jedna sobota